Hierarki

 Hierarki är ett vedertaget begrepp inom vården och man kan se det på de allra flesta arbetsplatser. Det är kirurger, medicinläkare, sjuksköterskor, undersköterskor och lokalvårdare bara för att nämna några.  I alla år har läkaren varit över sjuksköterskan och undersköterskan och dessa har setts som läkarens assistenter under många många år. Idag börjar gränserna att slätas ut något men hierarkin är fortsatt ett faktum.

 Vi arbetar numera i team på de flesta arbetsplatser, team som består av olika konstellationer. Min uppfattning är dock att någonstans under arbetets gång så tappas läkaren bort, eller rättare sagt så avviker läkaren och kvar står exempelvis sjuksköterska och undersköterska i ett desperat försök att hålla teamets arbete flytande.

 Jag upplever att allt fler nyutbildade läkare är skolade till att arbeta i team vilket glädjer mig. Det är numera en del av utbildningen att lära sig vikten av teamarbete och ingen vård är väl så bra som den som bedrivs i team med all den spetskompetens som finns.  Däremot finns inte denna vana på samma sätt hos de lite äldre läkarna. Detta är såklart en subjektiv upplevelse men detta upplever jag på min arbetsplats.

 På akutmottagningen jag arbetar på arbetar man liksom på andra akutmottagningar i dessa team som jag nämnt. Att arbeta nära läkaren gör att vårdtiden förkortas och att patienten oftast är väldigt nöjd.

Jag är lika nöjd som patienten de gånger det fungerar, men mindre nöjd är jag de gånger läkaren glömmer av mig, inte minns att det är mig hen arbetar med eller helt enkelt har en otrevlig och har en nedlåtande attityd.

 Om jag får önska, inför framtiden- så önskar jag att hierarkin är ett minne blott och att vi alla, oavsett profession kan se till varandras enorma kompetens inom olika områden. Vad hade jag till exempel gjort utan läkaren? Och vad hade jag gjort utan undersköterskan, eller lokalvårdaren som håller rent och snyggt runt omkring och gör det möjligt för oss att bedriva vård ”på golvet”. Vad vore läkaren utan sjuksköterskan? – Ingenting. 

 • 2018:

  Mars, Maj, Juni, Augusti

 • 2017:

  Februari, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Augusti, September, Oktober, December

 • 2016:

  Januari, Februari, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Augusti, September, Oktober, December

 • 2015:

  Januari, Februari, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Augusti, September, Oktober, November, December

 • 2014:

  Januari, Februari, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Augusti, September, Oktober, November, December

 • 2013:

  Februari, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Augusti, September, Oktober, November, December